دسته بندی ها

پربازدید ترین

 plesk در SSL روش نصب

در زمان نصب گواهی نامه ssl  حتما باید موارد زیر را در اختیار داشته باشید :   1-گواهی نامه ssl...

 Https به Http آموزش ریدایرکت کردن

آموزش ریدایرکت کردن httpبه https  : گاهی ممکن است نیاز داشته داشته باشید تا آدرس سایت شما بعد...

 Cpanel در SSL روش نصب

در زمان نصب گواهی نامه ssl  حتما باید موارد زیر را در اختیار داشته باشید :   1-گواهی نامه...

 CSR آموزش ساخت کد

راهنمای تولید کد Certificate signing request (csr) درخواست امضای گواهی نامه: برای تولید کد Csr...

  CRT آموزش دریافت کد

جهت ایجاد کد CSR (Certificate signing request) یا همان درخواست امضای گواهینامه ، ابتدا به پنل...