دسته بندی ها

پربازدید ترین

 Cpanel در SSL روش نصب

در زمان نصب گواهی نامه ssl  حتما باید موارد زیر را در اختیار داشته باشید :   1-گواهی نامه...

 CSR آموزش ساخت کد

راهنمای تولید کد Certificate signing request (csr) درخواست امضای گواهی نامه: برای تولید کد Csr...

 plesk در SSL روش نصب

در زمان نصب گواهی نامه ssl  حتما باید موارد زیر را در اختیار داشته باشید :   1-گواهی نامه ssl...

  CRT آموزش دریافت کد

جهت ایجاد کد CSR (Certificate signing request) یا همان درخواست امضای گواهینامه ، ابتدا به پنل...

 ssl عدم نمایش قفل سبز

پس از سفارش ssl  می بایست آدرس سایت شما از http به https تغییر یافته و به همراه یک قفل سبز رنگ...