گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه استاندارد DV از شرکت Comodo

تحویل آنی سرویس

$10.000 گارانتی هر تراکنش

Domain validated certificate

2048 bit گواهینامه

نامحدود تولید دوباره

معتبر در تمام مرورگرها

مخصوص دامنه های بین المللی

Starting from
4,500,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه امنیتی Wildcard DV از شرکت Comodo

تحویل آنی سرویس

$10.000 گارانتی هر تراکنش

WildCard DV Cerfiticate

2048 bit گواهینامه

نامحدود تولید دوباره

معتبر در تمام مرورگرها

مخصوص دامنه های بین المللی

Starting from
15,000,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

گواهینامه امنیتی EV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
100,000,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه Multi-Domain UC/SAN DV

گواهینامه امنیتیUC DV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
نصب رایگان در سرورهای صبا هاست
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
24,500,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه SSL WildCard DV

گواهینامه امنیتی وایدکارد استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
28,600,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه WildCard OV

گواهینامه امنیتی سازمانی OV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
46,800,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه استاندارد OV

گواهینامه امنیتی سازمانی OV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
23,400,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه امنیتی DV SSL

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

Starting from
2,990,000 ریال
Ročně
Objednat
گواهینامه امنیتی Code Signing SSL 1 Years

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی