گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه استاندارد DV از شرکت Comodo

تحویل آنی سرویس

$10.000 گارانتی هر تراکنش

Domain validated certificate

2048 bit گواهینامه

نامحدود تولید دوباره

معتبر در تمام مرورگرها

مخصوص دامنه های بین المللی

S početkom od
4,500,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه امنیتی Wildcard DV از شرکت Comodo

تحویل آنی سرویس

$10.000 گارانتی هر تراکنش

WildCard DV Cerfiticate

2048 bit گواهینامه

نامحدود تولید دوباره

معتبر در تمام مرورگرها

مخصوص دامنه های بین المللی

S početkom od
15,000,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه EV (آدرس سبز مرورگر)

گواهینامه امنیتی EV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
100,000,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه Multi-Domain UC/SAN DV

گواهینامه امنیتیUC DV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
نصب رایگان در سرورهای صبا هاست
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
24,500,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه SSL WildCard DV

گواهینامه امنیتی وایدکارد استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
28,600,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه WildCard OV

گواهینامه امنیتی سازمانی OV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
46,800,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه استاندارد OV

گواهینامه امنیتی سازمانی OV ، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
23,400,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه امنیتی DV SSL

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی

S početkom od
2,990,000 ریال
Godišnje
Naruči
گواهینامه امنیتی Code Signing SSL 1 Years

گواهینامه امنیتی استاندارد، قابل استفاده برای تمامی دامنه های ایرانی و بین المللی
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت هزینه
امن کردن دامین و زیر دامنه های دامین
بدون نیاز به خرید آی پی اختصاصی